0 (312) 286 10 84 sercev@sercev.org.tr

Çoklu Engelliler İçin Ulusal Eğitim Sistemi Modeli Projesi – 2015-2016

Çoklu Engelliler İçin Ulusal Eğitim Sistemi Modeli Projesi – 2015-2016

Hedefimiz neydi? :

Projenin amacı; okul çağındaki çoklu engel grubundaki bireylerin kaynaştırma eğitimlerinde öğretmenlere yardımcı olmak, okul çağındaki çoklu engel grubuna (fiziksel, bedensel, işitme, görme veya zihinsel engel türlerinden en az ikisine sahip olması) dahil bireylerin okullaşma oranlarının artırılmasına katkıda bulunmak, her yaştan engelli bireylerin hayat boyu öğrenme kapsamında eğitimlerinin sürdürebilmesi konusunda ebeveynlerin bilinç düzeylerini artırmak, çoklu engeli bulunan bireylerin eğitim ortamlarının yaşıtlarıyla eşit koşullara getirilmesi idi. Proje sonucunda okul çağındaki çoklu engeli olan bireylerin okullaşma oranının artması,  okul çağındaki çoklu engeli olan öğrencilerin kaynaştırma eğitimlerinde öğretmenlere rehberlik edecek yayın ve görsel medyanın hazırlanması, okul çağındaki çoklu engeli olan bireylerin kaynaştırma eğitimlerinde kullanılacak metotların ve materyalin iyileşmesi sağlanabilmesi hedeflenmiştir.

Neleri gerçekleştirdik :

Çoklu Engelliler Ulusal Eğitim Sistemi Modeli Oluşturma Projesi ile ilgili yapılan Çalıştaya 284 kişi katılım sağlamıştır. Çalıştay da katılımcılara; Serabral Palsi hakkında detaylı bilgi verilmistir. 10 aile ile birebir odak grup görüşmeleri yapılmıştır. Ögretmenlere yönelik basılı materyallerin hazırlanmıştır. Egitim Faaliyetlerinin düzenlenmiştir. Egitim Yöntemi ve materyallerin uygulamalı olarak çekildigi egitim cdleri hazırlanmıştır. Okul resim ve kompozisyon yarışması yapılmıştır.