0 (312) 286 10 84 sercev@sercev.org.tr

Hakkımızda

Farkındalığın Fark Yaratsın!

2002 yılında Ankara’da kurulan SERÇEV; 1700 üye ve 500’e yakın gönüllü ağıyla çalışmalarını sürdürmektedir.

Dernek üyeleri ve çalışanlarıyla bir arada örnek bir çalışma disiplini tesis ederek, Serebral Palsili çocukların eğitim ve sağlık alanında sahip oldukları haklardan maksimum düzeyde faydalanmaları için çalışmaktadır.

Serebral Palsili Çocuklar Derneği(SERÇEV) serebral palsi konusunda küresel bir hareket inşa edilmesini sağlamak için çalışmalarını sürdürmektedir.

SERÇEV, 2017 yılında Bakanlar Kurulu kararıyla Kamu Yararına Dernek Statüsünü kazanmıştır.

Ülkemizdeki serebral palsili bireylerin her birey gibi eşit hak ve fırsatlara sahip olmasını sağlayarak, onları üretken kendine yeten bağımsız bireyler olarak topluma kazandırmaktır.

1) Dünyadaki gelişmeleri takip ederek, ülkemizde faydalı modeller oluşturmak çocuklarımıza ve ailelerine her alanda erişilebilir imkanlar sunmak,

2) Ülke çapında yürütülen sağlık ve eğitim hizmetlerinin desteklenmesi ve iyileştirilmesini sağlamak,

3) Engellilerle ilgili yasal düzenlemelerin ve politikaların iyileştirilmesine yönelik çalışmalar yürütmek,

4) Farkındalık çalışmaları ile önyargılardan uzak bilinçli ve sorumluluk sahibi bireylerden oluşan bir toplum profili yaratmak,

5) Kamu kurum ve kuruluşları ve özel sektörle işbirliğine dayalı faaliyetler yürütmek,

6) Yeni eğitim modelleri ve okullar yaptırarak serebral palsili çocukların mesleki eğitim almalarını sağlamak ve bu modellerin ülke genelinde yaygınlaştırılmasını sağlamak.