0 (312) 286 10 84 sercev@sercev.org.tr

Engelli Çocuk Hakları Ağı Özsavunucu Kolaylaştırıcı Eğitimi’ne katıldık

Engelli Çocuk Hakları Ağı Özsavunucu Kolaylaştırıcı Eğitimi’ne katıldık

Kolaylaştırıcı Eğitimi, serebral palsili çocukların hakları konusunda bilinçlenmelerini ve bu hakları etkili bir şekilde savunmalarını amaçlayan kapsamlı bir programı içeriyor.

Eğitim sırasında katılımcılara, özsavunuculuğun temel prensipleri ve teknikleri aktarıldı. Serebral palsili çocukların, ailelerin ve yakın çevrenin, toplumsal farkındalığı artırma ve engelli bireylerin haklarını koruma konusundaki rolü ele alındı. Eğitim aynı zamanda katılımcılara, iletişim becerilerini güçlendirme, haklarını ifade etme ve toplum içinde daha aktif bir rol oynama konularında da pratik bilgiler sağladı.

Katılımcı STK’ların desteğiyle, özel gereksinimli bireyler kendi haklarını etkili bir şekilde savunabilme yeteneği kazanacak ve toplumun her alanında daha etkin bir şekilde yer alabilecekler.

Ösavunucu Kolaylaştırıcı Eğitimleri sonucunda serebral palsili gençlere yönelik  12 hafta sürecek bir atölye programı oluşturulacaktır. 

Bize katılmak için formu doldurunuz;
Özsavunuculuk Katılım Formu

Bir yanıt yazın