0 (312) 286 10 84 sercev@sercev.org.tr

Serebral Palsili Olmam Meslek Sahibi Olmama Engel Değil – 2015

Serebral Palsili Olmam Meslek Sahibi Olmama Engel Değil – 2015

Bu proje engelli bireylerin isthidam edilmeleri konusunda ele alınan sorunların çözümüne yönelik bir model oluşturarak, Avrupa İstihdam Stratejisi’nin 4 temel ilkesini geliştirmiştir.

Masaüstü yayıncılığını öğrenen SP’lilerin istihdam edilebilirliğini artıracak,  

SP’li bireylerin is hayatında istihdam edilmelerini arttırarak masaüstü yayıncılık sayesinde girişimciliği desteklenecek,

uyarlanabilirliği sağlayarak engellilerin işgücü piyasasına erişimlerini kolaylaştırılmış ve uzaktan eğitim portalı ile eşit fırsat sağlanmasını sağlayarak SP’lilerin işgücü piyasasına girişlerinin önünde yer alan engelleri kaldırmak amaçlanmıştır. Ayrıca bu proje, teklif çağrısının özel amaçları arasında olan “dezavantajlı kişilerin işgücü piyasasındaki durumu hakkındaki bilginin arttırılması” amacıyla yurtdışından elde ettiği verileri uygulama ile birleştirmiş, farklı ve yenilikçi yöntemleri kaynaştıran çalıştay düzenlenlenerek multidisipliner ekipler kurulmuş,  yeni araştırmalar sonucunda yenilikçi yöntemler kullanılarak eğitim verilmesini sağlayan, uygulamaların yaygınlaştırılması için öğretmenlere yönelik online eğitim modülü hazırlanmıştır.