0 (312) 286 10 84 sercev@sercev.org.tr

Çocukların Doğru Büyümesi için Pozisyonlama ve Yaşama Katılım Gereçleri Üretimi Projesi

Çocukların Doğru Büyümesi için Pozisyonlama ve Yaşama Katılım Gereçleri Üretimi Projesi

Hedefimiz Nedir?
Çocukların doğru büyümesi için gerekli ihtiyaçları karşılayacak şekilde pozisyonlama, fonksiyon artırma, mobilizasyon, transfer ve emniyet gereçlerinin tasarlanması ve üretilmesidir. Böylelikle özel gereksinimi bulunan çocukların sağlık harcamaları azalacak ve üretken bir hayata katılmaları teşvik edilecektir.

Proje, engelli çocukların ve gençlerin yanı sıra aileleri, sağlık ve sosyal hizmet kuruluşlarını, sanayicileri ve dış ticaret mensuplarını da kapsayan bir hedef kitlesi vardır. Bu projenin tamamlanmasıyla Türkiye’de yaşayan engelli çocuklar için özel olarak tasarlanmış pozisyonlama ve yaşama katılma gereçlerinin yerli üretimi mümkün hale gelecektir.

Bir yanıt yazın