0 (312) 286 10 84 sercev@sercev.org.tr

SERÇEV Engelsiz ve Mesleki Teknik Anadolu Lisesi – 2017

SERÇEV Engelsiz ve Mesleki Teknik Anadolu Lisesi – 2017

Hedefimiz neydi? :

Devlet – STK işbirliğinin en güzel örneklerinden biri olan projemiz; Milli Eğitim Bakanlığı ile SERÇEV arasında imzalanan protokol çerçevesinde Ankara Çayyolu yerleşkesinde yapılan okul; ortaokul sekizinci sınıfını tamamlamış olan serebral palsili öğrencilerin mevcut sistem içerisinde akranlarıyla öğrenimlerine devam etmelerine imkan sunarak,  nitelikli işgücü iş olarak sektörde istihdam edilebilmelerini sağlamak amacıyla oluşturulmuş yeni bir modeldir.Tersine kaynaştırma eğitimi verecek olan okulda engelli çocuklarımızın akranlarıyla birlikte eğitim almaları sağlanırken, ülke geneline modelin yaygınlaştırılması yoluyla, tüm engelli çocuklara erişilebilir eşit eğitim imkanı sunmayı hedef edinmiştir.

Radyo Televizyon, Bilişim Teknolojileri,Tarım alanlarından oluşan okulda ayrıca; 29 derslik, radyo televizyon atölyeleri, bilişim teknolojileri atölye ve laboratuvarları, kurulum aşamasında olan tarım atölyelerimiz, z-kütüphane , 2 adet veli bekleme odası, 1 adet spor salonu, 1 adet çok amaçlı salon, toplantı salonu, müzik ve resim atölyeleri, revir, yemekhane, veli ve öğrencilerimiz için açılmış halk eğitim kursu sınıfları bulunmaktadır. Tüm mekânsal detaylar ve bilişim ürünleri çoklu engele sahip serebral palsili çocuklar gözetilerek seçilerek tasarlanmıştır. 2018-2019 eğitim öğretim yılında AMP(Anadolu Meslek) programında 4 adet 9. Sınıf, 4 adet 1bilişim teknolojileri alanında 10. sınıf, 2 adet radyo televizyon alanında 10. sınıf, Bilişim Teknolojileri Alanına birer adet 11 ve 12. Sınıf   sınıf bulunmaktadır. Bu sınıflarda normal gelişim gösteren çocuklarımızla kaynaştırma eğitimine tabi çocuklarımız birlikte eğitim görmektedir. Ayrıca okulumuz bünyesinde 16.06.2017 tarih ve 9190306 sayılı yazı ile serebral palsili öğrencilerimizin bulunduğu hafif ve orta-ağır düzeyde öğrencilerimizin bulunduğu özel eğitim sınıflarımız açılmıştır. Öğrenci sayımız 183´tür. 60 kaynaştırma, 103 normal gelişim gösteren, 20 özel eğitim öğrencimiz bulunmaktadır.

Serebral palsili çocuk sahibi velilerin çocuklarına  bakım desteği vermeleri nedeniyle bu bölümlerin yansıra bakıma muhtaç diğer çocukları düşünülerek kreş ve bakım odası oluşturulmuştur. Tüm mekânsal detaylar ve bilişim ürünleri  çoklu engele sahip  serebral palsili çocuklar gözetilerek seçilerek tasarlanmıştır.