0 (312) 286 10 84 sercev@sercev.org.tr

PUD-CAD – 2017-2020

PUD-CAD – 2017-2020

Hedefimiz neydi?

İTÜ Mimarlık Fakültesi İç Mimarlık Bölümü öğretim üyeleri ve araştırma görevlilerinden oluşan ekip “Practicing Universal Design Principles In Design Education Through a CAD-Based Game” projesi ERASMUS+ Programı kapsamında desteklenmektedir. İTÜ’nün koordinatörlüğünde gerçekleştirilen projede, 4 ülkeden 6 üniversite (İstanbul Teknik Üniversitesi, Lahti University of Applied Sciences, Hochshule Ostwestfalen LIPPE, Hochschule Fur Tecknik Stuttgart, Universita Degli Studi di Firenze, Politecnico di Milano) ile 2 sivil toplum kuruluşu da (SERÇEV ve Ergoterapi Derneği) paydaş olarak yer almaktadır. Projede farklı ülke üniversitelerindeki mimarlık ve tasarım fakülteleri öğrencilerinin, evrensel tasarım konusundaki bilgi düzeylerinin ölçülmesi ve farkındalıkların artırılması amaçlanıyor. Mimarlık ve tasarım öğrencilerinin teorik olarak edindikleri evrensel tasarım prensiplerini CAD ortamında deneyimlemelerini sağlayacak bir yazılım geliştirilecek. Bu yazılım, geleceğin tasarımcılarına artırılmış gerçeklik ile içselleştirebilecekleri bir deneyim ortamı sunacak. Projenin alan çalışmaları ortak ülkelerde yer alan, engelli ve engelsiz öğrencilerin birlikte kullandıkları ortaöğretim kurumlarında gerçekleştirilecek. Bu yolla mimarlık ve tasarım öğrencilerinin herkes için yaşanabilir mekanlar tasarlamalarına katkı sağlanması hedefleniyor

Neleri gerçekleştirildi? :

PUDCAD, öğrencilerin temel ve gelişmiş evrensel tasarım ilkeleri hakkında bilgi edinmelerini ve onları eğlenceli bir bağlamda eğitmelerini sağlayacak CAD tabanlı bir platformda bir tasarım oyununu içerir. Oyun özellikle, farklı hareket bozukluklarına neden olan çeşitli motor işlev bozukluklarını içeren serebral palsili öğrenciler için kapsayıcı lise tasarımına odaklanmıştır.

Projenin ana görevleri sırasıyla ; – Analizler ve Dokümantasyon – Pilot Araştırma / Yerinde Gözlem – Oyun Veritabanının İncelenmesi – Altyapının Geliştirilmesi – Oyunu ve Tamamlayıcı Öğrenme Materyallerini Geliştirme – Oyunun Uluslararası Eğitim Ağlarında Evrensel Tasarım Müfredatına Uygulanması – Evrensel Tasarım Bilincinin Genişletilmesi ve Yenilikçi Öğrenme Ortamlarının Oluşturulması.