Projelerimiz

Devam Eden Projelerimiz

Serebral Palsi Hastalarında Aromatik L-amino asit dekarboksilaz eksikliği (AADC) sıklığının araştırılması

Araştırma Projesinin Adı:

Serebral Palsi Hastalarında Aromatik L-amin...Doğudan Batıya Engelsiz Hayat Projesi

TANAP Sosyal ve Çevresel Yatırım Programları kapsamında finanse edilen SERÇEV taraf...PUDCAD

İTÜ Mimarlık Fakültesi İç Mimarlık Bölümü öğretim üyeleri ve araştırma görevlilerinden oluşan ekip “Practicing Universal Design Principles In Design Education Through a CAD-Based Game” projesi ERASMUS+ Programı kapsamında desteklenmektedi...Çocuklar İçin Mikro-Fon Programı - 2019

Avrupa Birliği tarafından desteklenen ve Uluslararası Çocuk Merkezi (ICC) tarafından yürütülen Mikro-Fon programı ile çocukların sivil topluma katılımlarının desteklenmesi ve kolaylaştırılması hedeflenmektedir. Programın amacı, sivil toplumda anlamlı bir çocuk katılımının gerçekleşmesini sağlam...Süper Palsi Projesi – 2018 – (…)

Serebral palsili çocukların aile, akraba, arkadaş gibi çevreden koparılmaması onların da desteğini alarak bir yaşam sürdürmesinin sağlanması çok önemlidir. Serebral palsinin arkadaşlığa, eğlenmeye, öğrenmeye engel olmadığını göstermek ve çocukların sosyalleşmesini sağlamak projenin amaçlarından e...CP-CARE PROJESİ

Gazi Üni...Tamamlanan Projelerimiz

Güvenli Mesleki Eğitim Projesi – 2013-2014

Avrupa Birliği 2013 LDV Hareketlilik Projesi kapsamında desteklenen Proje SERÇEV’ in yanı sıra; İMKB Karakusunlar Endüstri ve Teknik Meslek Lisesi öncülüğünde ve Çankaya İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, Sürekli Eğitim Bilim ve Kültür Derneği (SEDER), ÇASGEM, Payanda İş G&uum...Ankara Genelinde Atık Plastik Toplama Kampanyası Dahilinde Farkındalık Yaratma Projesi 2011 - 2012

Projenin amacı; Engele ve engelliliğe yönelik farkındalık yaratmak ve ihtiyaç sahiplerine ulaşarak sosyal destek uygulamalarında bulunmaktır.

Proje sayesinde engelliliğe yönelik farkındalık artırılmış, elde edilen gelir ile tedarik edilen yardımcı gereçler ihtiyaç sahibi engelli ç...İller Bankası Özel Eğitim Uygulama Merkezinin Hizmete Alınması Projesi - 2012-2014

Maliyet gerektirmeyen protokol projesidir. Düzenleme maliyeti yıllar içinde MEB tarafından karşılanmaktadır.

 Proje kapsamında SERÇEV’in girişimiyle yapılan yeniden düzenleme sayesinde ağır mental retardasyonu olan ve eğitim dışında kalan 100 çocuk Ankara İl Milli Eğitim M&uu...MEV Gökkuşağı Erken Çocuk Eğitim Merkezi, Anaokulu, İlkokulu ve Ortaokulu Projesi - 2006

Proje 2006 yılında SERÇEV, Milli Eğitim Bakanlığı, Milli Eğitim Vakfı ve Ankara Valiliği ile birlikte gerçekleştirilmiştir. Kaynaştırma eğitiminin uygulandığı Türkiye’nin ilk ve tek model okuludur. Okulun önemli alanlarının donatılması için Ankara Valiliği izni ile yardım toplama kampanyası gerçekleştirilmiş ve yenilik&...Engelsiz Oyun Parkı - 2008

Türkiye’nin ilk Engelsiz Oyun Parkı, Avrupa Birliği hibe programı ile Çankaya Belediyesi ve İtalyan Sivil Toplum Örgütü ATLHA’nın ortaklığı ve SERÇEV koordinatörlüğünde 2008 yılında hayata geçirilmiştir. Türkiye’nin ilk Engelsiz Oyun Parkı olma özelliğini taşıyan bu park büy&...Çoklu Engelliler İçin Ulusal Eğitim Sistemi Modeli Projesi – 2015-2016

Projenin özel amaçları ise okul çağındaki çoklu engel grubundaki bireylerin kaynaştırma eğitimlerinde öğretmenlere yardımcı olmak, okul çağındaki çoklu engel grubuna (fiziksel, bedensel, işitme, görme veya zihinsel engel türlerinden en az ikisine sahip olması) dahil bireylerin okullaşma oranlarının artırılmas...Bilinçli Aile Engelsiz Çocuk Projesi – 2013-2014

Sabancı Vakfı Toplumsal Gelişme Hibe Programları kapsamında, Çocuk Fizyoterapistleri Derneği ve Pediatrik Ortopedistler Derneğinin destekleriyle gerçekleştirilmiştir. Proje kapsamında Bitlis, Muş ve Şanlıurfa’da 6 ay boyunca aileler evlerinde ziyaret edilerek bilgilendirilmiştir.

Ulusal kanallarda...Serebral Palsili Çocuklarda Erken Eğitim İçin Ailelerin Bilinçlendirilmesi Projesi - 2012

Projenin hedefi Ankara Kalkınma Ajansı kapsamında Ankara’nın 9 ilçesinde çoklu engele sahip bireylerin ailelerinin bilinçlendirilerek okullaşmalarına imkan sağlamaktır.

Üç ay süren proje kapsamında Ankara'nın 9 ilçesinde,  birden fazla engeli olması nedeniyle zo...Okul Öncesi Dönemde Kaynaştırma Eğitimi Altyapısının Güçlendirilmesi Projesi – 2008 – (…)

Projenin amacı, Serebral palsili çocukların akranları ile aynı ortamda eğitim görmesine olanak sağlamak ve gelişimlerini uzman eğitimciler  aracılığı ile desteklemektir.

Projenin başlıca hedefi serebral palsili çocukların akranları ile aynı ortamda eğitim görmesine olanak sağlamak ve ge...KARİYER GÜNÜ

Ankara Milli ...SEREBRAL PALSİLİ OLMAK MESLEK SAHİBİ OLMAMA ENGEL DEĞİL KAPANIŞ KONFERANSI

Serebral Pals...MİMARİ TASARIM PROJESİ’NE ERASMUS+ DESTEĞİ

İTÜ Mima...