JoonSERÇEV Anneleri Üretiyor!

Joon ile gerçekleştirilen bu proje ile SERÇEV Anneleri, evlerinde ürettiği koleksiyon ile sürdürülebilir bir gelir elde etmiştir. Ailelerimizin üretime dahil olduğu ve gelir elde ettiği bu yeni oyuncak koleksiyonun satışından elde edilecek gelir ile SERÇEV’e kaynak yaratılması hedeflenmektedir.

Akademik Kurul Üyemiz Prof. Dr. Gonca BUMİN, oyuncakların terapatik etkilerini sizler için yazdı.

 

EŞLEŞTİRME OYUNU

 

OYUNUN GELİŞTİRDİĞİ BECERİLER

  1. Duyusal beceriler

Kartları kavramak için gerekli olan taktil (dokunsal) duyu sistemini geliştirir.

Kartların ağırlığını algılayabilmek için gerekli olan proprioseptif sistemi geliştirir.

Vücut farkındalığı için gerekli olan (vestibüler+proprioseptif+taktil+görsel) duyu sistemlerinin gelişimine katkı da bulunabilir. (Özellikle ayna karşısında oynandığında)

  1. Motor Beceriler

Uzanma ve istemli kavrama ve bırakma becerilerini geliştirir.

Manipülasyon yani kartların el içinde pozisyonlarının rahatça değiştirilmesinin sağlanma becerisini geliştirir.

Motor planlama (praksis) becerisini geliştirir.

Oyunun süresine göre değişen, endurans becerilerini geliştirir.

Oturma ve/ veya ayakta durma denge becerilerini geliştirir.

  1. Algısal Beceriler

El- göz koordinasyonunu geliştirir.

Görsel eşleme ve görsel hafıza becerilerini geliştirir.

Duyusal bellek sistemini aktif hale getirir.

Dikkat becerilerini geliştirerek kısa süreli bellek çalışmasına katkı sağlar.

Uzaysal algı ve yer, yön, kavram ve/veya nesne bilgisini geliştirir.

  1. Psikososyal ve Emosyonel Beceriler

Grupla oynandığında rekabetçilik duygusunu pekiştirir.

Grupla oynandığında iletişim becerilerine katkı sağlar.

Aktiviteye katılımı artırır.

Öz güven duygusunu pekiştirir.

Oyun, küçük yaşlarda daha az parçayla oynanabileceği gibi (örneğin 3 yaşında 6 parça gibi) yetişkin bireylerde de oynanabilir. Özellikle kognitif(bilişsel) problemi olan demans, Alzheimer gibi tanı gruplarında da tercih edilebilir. Çocuklarda ise serebral palsi, down sendromu, otizm spektrum bozukluğu, gelişim geriliği, özgül öğrenme güçlüğü gibi günlük yaşamda bilişsel problemi olabilecek tanı veya gelişim problemi olabilecek gruplarda da rahatlıkla oynanabilir ve gelişim parametrelerine katkı sağlayabilmektedir.

 

PUZZLE OYUNU

 

OYUNUN GELİŞTİRDİĞİ BECERİLER

  1. Duyusal Beceriler:

Puzzle parçalarını kavrarken gerekli olan taktil duyu sistemini geliştirir.

Puzzle parçalarının ağırlığını ve elimizdeki konumunu algılamamıza olanak sağlayan proprioseptif sistemin gelişimine katkı sağlar.

  1. Motor Beceriler

Uzanma ve kavrama becerilerini geliştirir.

Orta hattı çaprazlama becerilerini geliştirir.

Manipülasyon (el içerisinde puzzle parçasını rahatça hareket ettirebilme) becerisini geliştirir.

Oturma ve/veya ayakta durma becerisini geliştirir.

  1. Kognitif (Bilişsel) Beceriler

Görsel eşleştirme becerilerini geliştirir.

Görsel diskriminasyon (ayırt etme) becerisini geliştirir.

Dikkat (seçici, sürdürülebilir dikkat) becerilerini geliştirir.

Problem çözme, planlama gibi metakognisyon (üst biliş) becerilerinin gelişimine katkı sağlar.

  1. Psikososyal ve Emosyonel Beceriler

Yaratıcılık becerilerini geliştirir.

Öz güven ve öz saygı duygusuna katkı sağlar.

Aktiviteye aktif katılımı arttırır.

Motivasyonu arttırır.

Grupla oynandığında rekabetçilik duygusunu pekiştirir.

Grupla oynandığında iletişim becerilerine katkı sağlar.

Oyun, küçük yaştan yetişkinliğe kadar her yaş grubunda oynanabilir. Tanı grubu olarak kognitif problem yaşayabilecek demans, Alzheimer gibi tanı grupları haricinde MS, Parkinson, İnme geçirmiş bireylerde de grup aktivitesi olarak veya bireysel motivasyon kazandırmak amaçlı oynanabilir. Aynı zamanda çocuklarda da; serebral palsi, otizm spektrum bozukluğu, disleksi, özgül öğrenme güçlüğü, down sendromu gibi tanı gruplarında da gelişim parametrelerine katkı sağlamak amacıyla oynanabilir.