PUDCADİTÜ Mimarlık Fakültesi İç Mimarlık Bölümü öğretim üyeleri ve araştırma görevlilerinden oluşan ekip “Practicing Universal Design Principles In Design Education Through a CAD-Based Game” projesi ERASMUS+ Programı kapsamında desteklenmektedir. İTÜ’nün koordinatörlüğünde gerçekleştirilen projede, 4 ülkeden 6 üniversite (İstanbul Teknik Üniversitesi, Lahti University of Applied Sciences, Hochshule Ostwestfalen LIPPE, Hochschule Fur Tecknik Stuttgart, Universita Degli Studi di Firenze, Politecnico di Milano) ile 2 sivil toplum kuruluşu da (SERÇEV ve Ergoterapi Derneği) paydaş olarak yer almaktadır. Projede farklı ülke üniversitelerindeki mimarlık ve tasarım fakülteleri öğrencilerinin, evrensel tasarım konusundaki bilgi düzeylerinin ölçülmesi ve farkındalıkların artırılması amaçlanıyor. Mimarlık ve tasarım öğrencilerinin teorik olarak edindikleri evrensel tasarım prensiplerini CAD ortamında deneyimlemelerini sağlayacak bir yazılım geliştirilecek