Çocuklar İçin Mikro-Fon Programı - 2019Avrupa Birliği tarafından desteklenen ve Uluslararası Çocuk Merkezi (ICC) tarafından yürütülen Mikro-Fon programı ile çocukların sivil topluma katılımlarının desteklenmesi ve kolaylaştırılması hedeflenmektedir. Programın amacı, sivil toplumda anlamlı bir çocuk katılımının gerçekleşmesini sağlamak ve Ortaklık Ağı üyeleri ile çocuk hakları alanında çalışan diğer STÖ’lerin bu konudaki kapasitelerinin güçlendirilmesine destek olmaktır. SERÇEV, projeyi ‘Serebral Palsili Çocukların Yapabilirlikleri Odaklı İletişim Materyallerinin Çocuk Katılımı ile Kurgulanması’ isimli çalışma ile yürütmektedir. SERÇEV bünyesinde gerçekleştirilen iletişim ve farkındalık odaklı ürün geliştirme çalışmalarının çocuklar ile kurgulanarak, çocukların toplumsal katılımlarındaki kolaylaştırıcı etmenlere dair farkındalık kazanması ve iletişim materyallerinin temel kurgusunun çocuklar ile oluşturulması hedeflenmiştir.