Süper Palsi Projesi – 2018 – (…)Serebral palsili çocukların aile, akraba, arkadaş gibi çevreden koparılmaması onların da desteğini alarak bir yaşam sürdürmesinin sağlanması çok önemlidir. Serebral palsinin arkadaşlığa, eğlenmeye, öğrenmeye engel olmadığını göstermek ve çocukların sosyalleşmesini sağlamak projenin amaçlarından en önemlisidir. Üniversite gönüllülerinin serebral palsiyi, serebral palsili bireyleri tanımalarını sağlamak, üniversite gönüllüleri sayesinde toplumsal anlamda serebral palsi farkındalığını arttırmak projenin amaçları arasındadır. Yeditepe Üniversitesi ile başlayan projenin Ankara’daki yürütücülüğünü SERÇEV üstlenmiştir. Bu proje ile SERÇEV’in ağabey-abla projesi çevrimiçi bir platforma taşınmış ve ekip çalışması ile projenin yaygınlaştırılması, düzenli bir proje süreci geçirilmesi hedeflenmiştir. Tüm üniversite gönüllüleri, süper palsili her birey projenin hedef kitlesini oluşturmaktadır.