Çoklu Engelliler İçin Ulusal Eğitim Sistemi Modeli Projesi – 2015-2016Projenin özel amaçları ise okul çağındaki çoklu engel grubundaki bireylerin kaynaştırma eğitimlerinde öğretmenlere yardımcı olmak, okul çağındaki çoklu engel grubuna (fiziksel, bedensel, işitme, görme veya zihinsel engel türlerinden en az ikisine sahip olması) dahil bireylerin okullaşma oranlarının artırılmasına katkıda bulunmak, her yaştan engelli bireylerin hayat boyu öğrenme kapsamında eğitimlerinin sürdürebilmesi konusunda ebeveynlerin bilinç düzeylerini artırmak, çoklu engeli bulunan bireylerin eğitim ortamlarının yaşıtlarıyla eşit koşullara getirilmesidir.