Okul Öncesi Dönemde Kaynaştırma Eğitimi Altyapısının Güçlendirilmesi Projesi – 2008 – (…)Projenin amacı, Serebral palsili çocukların akranları ile aynı ortamda eğitim görmesine olanak sağlamak ve gelişimlerini uzman eğitimciler  aracılığı ile desteklemektir.

Projenin başlıca hedefi serebral palsili çocukların akranları ile aynı ortamda eğitim görmesine olanak sağlamak ve gelişimlerini uzman eğitimciler aracılığı ile desteklemektir. Faaliyete 2008 yılında başlanmıştır, her yıl tekrarlanan bilgilendirme konferansları ve koordinasyon toplantılarıdır.