0 (312) 286 10 84 sercev@sercev.org.tr

İş İlanları

Serebral Palsili Çocuklar Derneği (SERÇEV) tarafından yürütülecek “Çocukların Doğru Büyümesi
İçin Pozisyonlama ve Yaşama Katılma Gereçleri Üretimine yönelik Ankara Kalkınma Ajansı
Projesi’nde görevlendirilmek üzere “Mühendis – ArGe sorumlusu” alınacaktır.

Görevin tahmini başlama zamanı Şubat 2023’tür. Personel proje kapsamında yapılacak faaliyetlerde
proje koordinatörüne karşı sorumlu olacak ve proje süresince (iki yıl) istihdam edilecektir.

Adayda aranacak özellikler şunlardır:

 • Üniversitelerin makina, elektrik-elektronik, imalat, endüstri, medikal cihaz tasarımı-
  mühendisliği, endüstriel tasarım, mekatronik veya benzeri bölümlerinden mezun olmak,
 • Başvuru tarihinde Devlet memuriyetinde asli veya sözleşmeli olarak çalışmıyor olmak,
 • Satın alma, sözleşme yönetimi konularında tecrübeli, metal işleri: talaşsız mekanik imalat,
  torna, freze, argon ve düz kaynak, lazer kesim usulleri konusunda bilgili olmak,
 • Ankara sanayi bölgeleri hakkında bilgi sahibi olmak,
 • Çok taraflı proje ortamında koordinasyon sağlayacak iletişim becerilerine sahip olmak,
 • Görevin gerektirdiği ve aşağıda yazılı faaliyetlerin icrası için yeterli donanıma sahip olmak.

Görevin gerektirdiği faaliyetler şunlardır:

 • Sözleşme hükümlerinin daimi kontrolü, uygulanması ve bunlara ilişkin yazışmaların
  yürütülmesi (sözleşme yönetimi) ve satın alma işlemlerinin yürütülmesi,
 • Projeyi başarıya ulaştırmak amacıyla mali ve hukuki gerekliliklerin takibi, raporlamalar, proje
  paydaşları ve ekibi ile beraber projeye konu faaliyetlerin icrasında görev alınması,
 • Proje Koordinatörü ve Kıdemli Mühendisinin vereceği tasarım ve imalat kontrol işlerinin
  bizzat yapılması veya hizmet alımı işlerinin yerinde takip edilerek yaptırılması,
 • Diğer ArGe bağlantılı faaliyetlerin icrası.

 

Başvuruların geçerli sayılması için, üç sayfayı aşmayan, fotoğraflı ve başvurulan pozisyon için aranan özelliklere haiz olunduğunu gösteren özgeçmiş ile bir sayfayı aşmayan ve bu pozisyona başvurma sebebini açıklayan motivasyon mektubunun aşağıdaki usullerden biri ile SERÇEV’e ulaştırılmış olması gerekmektedir.

Başvurulara iletişim bilgisi eklenmelidir.

 

Posta/kargo ile veya elden:

Serebral Palsili Çocuklar Derneği (SERÇEV) Kızılırmak Mah. Muhsin
Yazıcıoğlu Cd. Engelsiz Oyun Parkı İçi Çankaya/Ankara

E posta ile: sercev@sercev.org.tr

Serebral Palsili Çocuklar Derneği (SERÇEV) tarafından yürütülecek “Çocukların Doğru Büyümesi
İçin Pozisyonlama ve Yaşama Katılma Gereçleri Üretimine yönelik Ankara Kalkınma Ajansı
Projesi’nde görevlendirilmek üzere “Fizyoterapist” alınacaktır.

Adayda aranacak özellikler şunlardır:

 • Üniversitelerin fizik tedavi ve rehabilitasyon bölümlerinden mezun olmak,
 • Başvuru tarihinde Devlet memuriyetinde asli veya sözleşmeli olarak çalışmıyor olmak,
 • Serebral palsili veya diğer çoklu engel gruplarına dahil olan özel gereksinimli bireyler ile ilgili en az 3 yıl çalışmış olmak,
 • Özel gereksinimli bireylerin pozisyonlama veya hayata katılım cihaz ihtiyaçlarının tespiti/temini vb. konular ile ilgili proje/projelerde ve işlerde görev yapmış, bakım / destek sağlamış olmak, 
 • AB veya Kalkınma ajansı projelerinin kurgulanması, yazım ve başvurusu veya yürütülmesinde bulunmuş olmak,
 • Fikri haklar, sertifikasyon ve kalite işlemleri hakkında bilgili olmak, 
 • Özel gereksinimli bireylere yönelik ürünler ve kullanıcı emniyeti konularında bilgili olmak,
 • Görevin gerektirdiği ve aşağıda yazılı faaliyetlerin icrası için yeterli donanıma sahip olmak.

Görevin gerektirdiği faaliyetler şunlardır:

 • İmalatın ergonomik ve fizyolojik özelliklerine yönelik takip ve koordine sağlanması, 
 • Proje kapsamında üretilen ilk örnek modellerin çeşitli özel gereksinimli bireyler üzerinde ve kullanımı planlanan bütün alanlarda çalışmasına yönelik denemelerin yapılması, raporlarının hazırlanması, 
 • Proje Kıdemli Mühendisinin vereceği ArGe faaliyetlerinin planlanması, proje takviminin takibi, çeşitli imalat kalemlerinin modellenmesi, testlerin icrası ve raporlanması ve yürütülmesi, proje çalışmalarının raporlanması ayrıca, verilecek Ar-Ge bağlantılı diğer faaliyetlerin icrasının yapılması.

Başvuruların geçerli sayılması için, üç sayfayı aşmayan, fotoğraflı ve başvurulan pozisyon için aranan özelliklere haiz olunduğunu gösteren özgeçmiş ile bir sayfayı aşmayan ve bu pozisyona başvurma sebebini açıklayan motivasyon mektubunun aşağıdaki usullerden biri ile SERÇEV’e ulaştırılmış olması gerekmektedir.

Başvurulara iletişim bilgisi eklenmelidir.

Posta/kargo ile veya elden:

Serebral Palsili Çocuklar Derneği (SERÇEV) Kızılırmak Mah. Muhsin
Yazıcıoğlu Cd. Engelsiz Oyun Parkı İçi Çankaya/Ankara

E posta ile: sercev@sercev.org.tr

Serebral Palsili Çocuklar Derneği (SERÇEV) tarafından yürütülecek “Çocukların Doğru Büyümesi
İçin Pozisyonlama ve Yaşama Katılma Gereçleri Üretimine yönelik Ankara Kalkınma Ajansı
Projesi’nde görevlendirilmek üzere “Proje Yürütücüsü” alınacaktır.

Adayda aranacak özellikler şunlardır:

 • Çoklu engeli olan çocuklar ve gençlerin yaşam ortamları ve her alandaki çeşitli özel ihtiyaçları
  konusunda tecrübeli olmak,
 • Projenin mali ve hukuki yönetimini sağlayabilecek tecrüvbe birikimine sahip olmak,
 • Engellilik konusuna hitap eden sivil toplum kuruluşlarında çalışma tecrübesine sahip olmak,
 • Erasmus, AB veya Kalkınma Ajansı projelerinde yürütücü olarak görev almış olmak,
 • Başvuru tarihinde Devlet memuriyetinde asli veya sözleşmeli olarak çalışmıyor olmak,
  tercihen mühendis sıfatına haiz olmak,
 • Görevin gerektirdiği ve aşağıda yazılı faaliyetlerin icrası için yeterli donanıma sahip olmak.

Görevin gerektirdiği faaliyetler şunlardır:

 • Genel anlamda aile/kullanıcı, uzman sağlık personeli, tasarım ve imalat grubu arasında
  koordinatörlük yaparak projenin kurgulanmasının ve hedeflerine ulaşmasının yönetilmesi,
 • Projeyi başarıya ulaştırmak amacıyla mali ve hukuki gerekliliklerin yerine getirilmesi,
  sözleşme hükümlerinin daimi kontrolü ve uygulanması konularında teknik ekibe destek
  sağlanması,
 • Üretimi planlanan cihazların son kullanıcısı olan engelli ailelerini temsilen Uzman
  Danışmanlar ile koordine sağlanması, tasarım girdilerini Proje Kıdemli Mühendisi ile
  paylaşarak ürüne tahvil edilmesinin sağlanması,
 • Projeyi başarıya ulaştırmak amacıyla mali ve hukuki gerekliliklerin yerine getirilmesi,
  sözleşme hükümlerinin daimi kontrolü ve uygulanması, kalite kontrolü ve raporlamalar, proje
  paydaşları ve ekibi ile beraber projeye konu her tür faaliyetin planlanması ve yönetilmesi,
  kontrolü, raporlama, koordinatör vasıtasıyla danışmanlar ve uzmanlar ile iletişim faaliyetleri,
  görünürlük kurallarının yerine getirilmesi, ekip içinde görev dağılımı yapılması ve koordinesi,
  katılım ve uzlaşma sağlanması, uzlaşmazlıkların çözümüne katkı sağlanmasını koordine
  edilmesi,
 • Çalışmaların gelişimini gözden geçirmek amacıyla toplantılar düzenlenmesi ve yönetilmesi,
 • Ekip çalışması üzerinde olumsuz etkileri olan hususların zamanında fark edilmesi ve
  çözümlemek için gerekenlerin yapılması.

 

Başvuruların geçerli sayılması için, üç sayfayı aşmayan, fotoğraflı ve başvurulan pozisyon için aranan özelliklere haiz olunduğunu gösteren özgeçmiş ile bir sayfayı aşmayan ve bu pozisyona başvurma sebebini açıklayan motivasyon mektubunun aşağıdaki usullerden biri ile SERÇEV’e ulaştırılmış olması gerekmektedir.

 

Başvurulara iletişim bilgisi eklenmelidir.

Posta/kargo ile veya elden: Serebral Palsili Çocuklar Derneği (SERÇEV) Kızılırmak Mah. Muhsin
Yazıcıoğlu Cd. Engelsiz Oyun Parkı İçi Çankaya/Ankara

E posta ile: sercev@sercev.org.tr

Serebral Palsili Çocuklar Derneği (SERÇEV) tarafından yürütülecek “Çocukların Doğru Büyümesi
İçin Pozisyonlama ve Yaşama Katılma Gereçleri Üretimine yönelik Ankara Kalkınma Ajansı
Projesi’nde görevlendirilmek üzere “Muhasebe” elemanı alınacaktır.

Adayda aranacak özellikler şunlardır:

 • Tercihen, üniversitelerin “işletme, iktisat, ekonometri veya maliye” bölümlerinden mezun
  olmak,
 • Proje muhasebesini takip edebilecek tecrübeye sahip olmak,
 • Başvuru tarihinde Devlet memuriyetinde asli veya sözleşmeli olarak çalışmıyor olmak,
 • Görevin gerektirdiği ve aşağıda yazılı faaliyetlerin icrası için yeterli donanıma sahip olmak.

Görevin gerektirdiği faaliyetler şunlardır:

 • Ayrıca proje kapsamındaki medya-tanıtım ve halkla ilişkiler sorumlusu görevlerinin koordine
  edilmesi,
 • Paydaşlar arası iletişim, proje ürünlerinin son kullanıcısı çocuklar-gençler ve aileleriyle
  iletişim, uzman sağlık personeli ile yapılacak koordine faaliyetlerinin icrası,
 • Proje ofisinin işlerliğinin sağlanması, görünürlük kurallarının yerine getirilmesi, ekip içinde
  iletişime katkı sağlanması.

 

Başvuruların geçerli sayılması için, üç sayfayı aşmayan, fotoğraflı ve başvurulan pozisyon için aranan özelliklere haiz olunduğunu gösteren özgeçmiş ile bir sayfayı aşmayan ve bu pozisyona başvurma sebebini açıklayan motivasyon mektubunun usullerden biri ile SERÇEV’e ulaştırılmış olması gerekmektedir.

Başvurulara iletişim bilgisi eklenmelidir.

 

Posta/kargo ile veya elden: Serebral Palsili Çocuklar Derneği (SERÇEV) Kızılırmak Mah. Muhsin
Yazıcıoğlu Cd. Engelsiz Oyun Parkı İçi Çankaya/Ankara

E posta ile: sercev@sercev.org.tr