SERÇEV GÖNÜLLÜ ÜYELİK FORMU

Çevresiyle aktif halde olan, enerjisiyle toplumu dönüştürmeye çalışan gönüllülerin serebral palsi ve SERÇEV hakkında toplumda bilinç uyandırması. 

Derneğimiz bünyesinde gerçekleşen etkinliklerde gönüllü desteği sağlaması ve yaygınlaştırma çalışmalarına katılması.

Gönüllülerimizi bir ağ altında toplamak, bu ağ ile beraber toplumdaki engelli bakışının üzerinde doğrudan etkiyi arttırmak için, gençlere yönelik, sosyal, bilimsel, kültürel ve spor çalışmaları sağlamak, bilgi ve beceri kazanımlarına yardımcı olmak, her bağlamda gençlik çalışmaları düzenleyip inceleme yapmak, yönlendirmek, geliştirmek ve denetlemek amacıyla SERÇEV Gönüllü ekibi oluşturulmuştur. 

  • 18 yaşını bitirmiş olmak,
  • En az lise mezunu olmak,
  • Vakfın amaç, vizyon ve misyonunu benimsemek ve
  • Vakfın belirlediği etkinlik ve faaliyetlere somut katkıda bulunabilecek eğitim, meslek ve kişilik özelliklerine sahip olmak gerekiyor.

 

Birlikte çalışmak, birlikte üretmek, birlikte gülümsetmek için yaptığınız talep 

bizler için çok kıymetli. 

 

En kısa zamanda görüşmek üzere.