0 (312) 286 10 84 sercev@sercev.org.tr

CP-CARE 2017-2020

CP-CARE 2017-2020

Hedefimiz neydi? :

National Association of Professionals Working with People with Disabilities (Bulgaristan), Phoenixkm BVBA(Belçika), Asociacion Espanola De Fisioterapeutas, (İspanya), Gazi Üniversitesi, Bilgi Özel Eğitim Merkezi,Türkiye Spastik Çocuklar Vakfının ortaklıklarıyla CP-CARE adlı projeye 01 Ocak 2017 tarihinde başlayan ve 36 ay süren bu proje kapsamında serebral palsili çocukların ebeveynleri ve bakıcılarının eğitilmesi için bir eğitim modülü oluşturulmuş olup bu modül mobil uygulama olarak da kullanılmaktadır.

Projenin amaçları; CP-CARE Projesinin amacı serebral palsili bireylere bakım verenlere yönelik genel ve standart bir bakım ve rehabilitasyon müfredatı ve eğitim programı oluşturmaktır. Bu da çocukların sosyal hayatlarında daha çok sosyalleşmeleri ve toplum tarafından kabul edilmelerini sağlayacaktır. Her bir serebral palsili çocuk tipine ve ihtiyaçlarına göre bakım ve rehabilitasyon yapısı oluşturulacaktır. Raina Petal tarafından yapılan araştırma (Pediatri 2005 Temmuz; 115(6): e626-36) Serebral palsili çocukların aileleri, fizyoterapist ve bakımverenlere bağımlıdır. CP-CARE Projesinin kanıtlamak istediği amaçlardan birisi de çalışmalar doğrultusunda özellikle pratik olarak yapılan uygulamaların ihtiyaç gelişimlerindeki bilgidir. Son amaçlarımızdan birisi de serebral palsili bireylerin bağımsızlığını destekleyecek olan, günlük yaşamlarını doğrudan uygun bir egzersizle ve bakım aracılığıyla beyin-kas sistemi için en iyi yardımcı teknoloji ve kullanımı için bakım verenlere VET kursunun verilmesidir. Ayrıca bu kurs ev içi bazı özel düzenlemeleri içerir ve çocukların günlük aktivitelerinde bağımsız olmaları için yeterli desteği sağlayacaktır. Aynı zamanda konsorsiyumda çalışanlardan bakım verenlerin iyi çalışma örnekleri almalarına olanak sağlayacaktır.

Neler gerçekleştirildi? :

Cerebral Palsy’lilere bakım veren kişilere yönelik hazırlanan özel bir müfredat ve ilgili eğitim materyali, (ECVET öğrenme çıktıları yaklaşımına dayalı olarak)

Proje kapsamında üretilen tüm ürünlerin bir arada sunulduğu bir mobil uygulama,

Proje ortağı ülkelerde Cerebral Palsy’li bireylere yönelik sunulan hizmetlerle ilgili hazırlanan ülke durum raporları,

Proje ortağı ülkelerde Cerebral Palsy’li bireylere sunulan hizmetlerin ve ülke politikalarının karşılaştırıldığı bir karşılaştırmalı rapor.