0 (312) 286 10 84 sercev@sercev.org.tr

Çocuklar İçin Mikro Fon Programı – 2019

Çocuklar İçin Mikro Fon Programı – 2019

Hedefimiz neydi? :

Avrupa Birliği tarafından desteklenen ve Uluslararası Çocuk Merkezi (ICC) tarafından yürütülen Mikro-Fon programı ile çocukların sivil topluma katılımlarının desteklenmesi ve kolaylaştırılması hedeflenmektedir. Programın amacı, sivil toplumda anlamlı bir çocuk katılımının gerçekleşmesini sağlamak ve Ortaklık Ağı üyeleri ile çocuk hakları alanında çalışan diğer STÖ’lerin bu konudaki kapasitelerinin güçlendirilmesine destek olmaktır. SERÇEV, projeyi ‘Serebral Palsili Çocukların Yapabilirlikleri Odaklı İletişim Materyallerinin Çocuk Katılımı ile Kurgulanması’ isimli çalışma ile yürütmektedir. SERÇEV bünyesinde gerçekleştirilen iletişim ve farkındalık odaklı ürün geliştirme çalışmalarının çocuklar ile kurgulanarak, çocukların toplumsal katılımlarındaki kolaylaştırıcı etmenlere dair farkındalık kazanması ve iletişim materyallerinin temel kurgusunun çocuklar ile oluşturulması hedeflenmiştir.

Neler gerçekleştirildi? :

14-17 yaş arası serebral palsili 15 çocuk ile katılımcı tasarım atölyeleri gerçekleştirildi ve çocukların ifade becerilerini destekleyici kolaylaştırıcı materyaller kullanıldı. Tasarımcı uzman desteği (JOON) ve SERÇEV moderatörlüğü ile kurgulanan atölyelerde, kurgusal tasarım ve deneyim metodları kullanılarak, çocukların toplumsal içerilmelerini destekleyici etmenleri ifade etmeleri kolaylaştırılacaktır. Çalışma sonrasında üretilen içerikler tasarımcı uzman desteğiyle değerlendirilerek, katılımcı öğrenciler ile paylaşılacak ve SERÇEV bünyesinde oluşturulacak basılı ve ürün niteliğindeki iletişim materyallerinde değerlendirilecektir.