0 (312) 286 10 84 sercev@sercev.org.tr

Avrupa Birliği SERÇEV Akademi Projesi – 2021-2023

Avrupa Birliği SERÇEV Akademi Projesi – 2021-2023

Hedefimiz neydi? :

Serebral palsili öğrencilerin eğitimcilerini ve ailelerini eğitmek ve bu öğrencilerin teknolojik cihazlarla eğitim gördükleri ortamları geliştirmek temel amaçtır.

  • Serebral palsili öğrencilerle çalışan meslek lisesi eğitmenlerinin kapasitesinin artırılması,
  • Eğitimde teknoloji kullanımının artırılması için öğretmenler ve aileler için çevrimiçi eğitim materyallerinin hazırlanması
  • Özel eğitim ve ihtiyaçları konusunda öğretmenlerin, ailelerin, okul yöneticilerinin ve politika yapıcıların farkındalığını artırmak.

 

Neleri gerçekleştirdik? :

Uygulama aşamasında.