Projelerimiz

Devam Eden Projelerimiz

Doğudan Batıya Engelsiz Hayat Projesi

TANAP Sosyal ve Çevresel Yatırım Programları kapsamında finanse edilen SERÇEV tarafından Milli Eğitim Bakanlığı iş birliği ile TANAP Doğalgaz Boru Hattı güzergâhındaki 8 ilde (Kars, Erzurum, Sivas, Yozgat, Ankara, Eskişehir, Bursa, Edirne) uygulanan “Doğu’dan Batı’ya Engelsiz Hayat Projesi” TANAP Doğalgaz Boru Hattı güzergâhı üzerinde SERÇEV tarafından 2019-2020 yılları arasında yürütülecek proje kapsamında; SEREBRAL PALSİ konusunda hizmet veren profesyonellere ve ailelere yönelik eğitim programı geliştirilerek eğitim seminerleri düzenlenecektir. Bölge halkına ve yerel karar alıcılara yönelik farkındalık seminerleri verilerek proje kapsamında, 8 ilde toplam 8 okul ve oyun parkının engelsiz hale getirilmesi, okullarda veli bekleme odası yapılarak, çocukları okulda eğitim alırken ebeveynlerin kendine ayrılmış mekanda kaliteli zaman geçirmesi, ihtiyacı olan çocuklara tekerlekli sandalye verilmesi ve bölge halkının bu konu da bilinçlendirilmesi amaçlanmıştır.

PUDCAD

İTÜ Mimarlık Fakültesi İç Mimarlık Bölümü öğretim üyeleri ve araştırma görevlilerinden oluşan ekip “Practicing Universal Design Principles In Design Education Through a CAD-Based Game” projesi ERASMUS+ Programı kapsamında desteklenmektedir. İTÜ’nün koordinatörlüğünde gerçekleştirilen projede, 4 ülkeden 6 üniversite (İstanbul Teknik Üniversitesi, Lahti University of Applied Sciences, Hochshule Ostwestfalen LIPPE, Hochschule Fur Tecknik Stuttgart, Universita Degli Studi di Firenze, Politecnico di Milano) ile 2 sivil toplum kuruluşu da (SERÇEV ve Ergoterapi Derneği) paydaş olarak yer almaktadır. Projede farklı ülke üniversitelerindeki mimarlık ve tasarım fakülteleri öğrencilerinin, evrensel tasarım konusundaki bilgi düzeylerinin ölçülmesi ve farkındalıkların artırılması amaçlanıyor. Mimarlık ve tasarım öğrencilerinin teorik olarak edindikleri evrensel tasarım prensiplerini CAD ortamında deneyimlemelerini sağlayacak bir yazılım geliştirilecek

Çocuklar İçin Mikro-Fon Programı - 2019

Avrupa Birliği tarafından desteklenen ve Uluslararası Çocuk Merkezi (ICC) tarafından yürütülen Mikro-Fon programı ile çocukların sivil topluma katılımlarının desteklenmesi ve kolaylaştırılması hedeflenmektedir. Programın amacı, sivil toplumda anlamlı bir çocuk katılımının gerçekleşmesini sağlamak ve Ortaklık Ağı üyeleri ile çocuk hakları alanında çalışan diğer STÖ’lerin bu konudaki kapasitelerinin güçlendirilmesine destek olmaktır. SERÇEV, projeyi ‘Serebral Palsili Çocukların Yapabilirlikleri Odaklı İletişim Materyallerinin Çocuk Katılımı ile Kurgulanması’ isimli çalışma ile yürütmektedir. SERÇEV bünyesinde gerçekleştirilen iletişim ve farkındalık odaklı ürün geliştirme çalışmalarının çocuklar ile kurgulanarak, çocukların toplumsal katılımlarındaki kolaylaştırıcı etmenlere dair farkındalık kazanması ve iletişim materyallerinin temel kurgusunun çocuklar ile oluşturulması hedeflenmiştir.

Süper Palsi Projesi – 2018 – (…)

Serebral palsili çocukların aile, akraba, arkadaş gibi çevreden koparılmaması onların da desteğini alarak bir yaşam sürdürmesinin sağlanması çok önemlidir. Serebral palsinin arkadaşlığa, eğlenmeye, öğrenmeye engel olmadığını göstermek ve çocukların sosyalleşmesini sağlamak projenin amaçlarından en önemlisidir. Üniversite gönüllülerinin serebral palsiyi, serebral palsili bireyleri tanımalarını sağlamak, üniversite gönüllüleri sayesinde toplumsal anlamda serebral palsi farkındalığını arttırmak projenin amaçları arasındadır. Yeditepe Üniversitesi ile başlayan projenin Ankara’daki yürütücülüğünü SERÇEV üstlenmiştir. Bu proje ile SERÇEV’in ağabey-abla projesi çevrimiçi bir platforma taşınmış ve ekip çalışması ile projenin yaygınlaştırılması, düzenli bir proje süreci geçirilmesi hedeflenmiştir. Tüm üniversite gönüllüleri, süper palsili her birey projenin hedef kitlesini oluşturmaktadır.

CP-CARE PROJESİ

Gazi Üniversitesi’nin koordinatörlüğünü yaptığı ortağı olduğumuz CP-CARE Avrupa Birliği projesinin amacı; serebral palsili bireylere bakım verenlere yönelik genel ve standart bir bakım ve rehabilitasyon müfredatı ve eğitim programı oluşturmaktır. Ayrıca serebral palsili bireylerin bağımsızlığını destekleyecek olan, günlük yaşamlarını doğrudan uygun bir egzersizle ve bakım aracılığıyla beyin-kas sistemi için en iyi yardımcı teknoloji ve kullanımı için bakım verenlere VET kursu mobil uygulama aracılığıyla verilecektir.

Tamamlanan Projelerimiz

Güvenli Mesleki Eğitim Projesi – 2013-2014

Avrupa Birliği 2013 LDV Hareketlilik Projesi kapsamında desteklenen Proje SERÇEV’ in yanı sıra; İMKB Karakusunlar Endüstri ve Teknik Meslek Lisesi öncülüğünde ve Çankaya İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, Sürekli Eğitim Bilim ve Kültür Derneği (SEDER), ÇASGEM, Payanda İş Güvenliği Eğitim Merkezi, Kalıp Plastik Enjeksiyon Makina Elektrik Elektronik San. Tic. Ltd. Şti., Ceyhan Teknik ve Endüstri Meslek Lisesi ortaklığında gerçekleştirilmiştir.

Projenin amacı; Engelli çocukların da kaynaştırma eğitimi aldıkları orta öğretim kurumlarında iş kazalarının önlenmesi için tedbir geliştirme mekanizmalarının incelenmesidir.Ankara Genelinde Atık Plastik Toplama Kampanyası Dahilinde Farkındalık Yaratma Projesi 2011 - 2012

Projenin amacı; Engele ve engelliliğe yönelik farkındalık yaratmak ve ihtiyaç sahiplerine ulaşarak sosyal destek uygulamalarında bulunmaktır.

Proje sayesinde engelliliğe yönelik farkındalık artırılmış, elde edilen gelir ile tedarik edilen yardımcı gereçler ihtiyaç sahibi engelli çocuklara ulaştırılmıştır. Proje kapsamında 110 plastik kapak kumbarası çeşitli mekanlarda oluşturulmuş ve yaklaşık 25 okulda yürütülen çalışmalar ile öğrencilerin aktif katılımını sağlamıştır.

Ankara Genelinde Atık Plastik Toplama Kampanyası sayesinde engelliliğe yönelik farkındalık artırılmış ve kampanya faaliyetlerine toplamda 1750 kişinin katılımı sağlanmıştır.İller Bankası Özel Eğitim Uygulama Merkezinin Hizmete Alınması Projesi - 2012-2014

Maliyet gerektirmeyen protokol projesidir. Düzenleme maliyeti yıllar içinde MEB tarafından karşılanmaktadır.

 Proje kapsamında SERÇEV’in girişimiyle yapılan yeniden düzenleme sayesinde ağır mental retardasyonu olan ve eğitim dışında kalan 100 çocuk Ankara İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile yapılan protokol çerçevesinde; 2013-2014 eğitim döneminde otizmli çocuklarla birlikte okula yerleştirilmiş eğitim alması sağlanmıştır.MEV Gökkuşağı Erken Çocuk Eğitim Merkezi, Anaokulu, İlkokulu ve Ortaokulu Projesi - 2006

Proje 2006 yılında SERÇEV, Milli Eğitim Bakanlığı, Milli Eğitim Vakfı ve Ankara Valiliği ile birlikte gerçekleştirilmiştir. Kaynaştırma eğitiminin uygulandığı Türkiye’nin ilk ve tek model okuludur. Okulun önemli alanlarının donatılması için Ankara Valiliği izni ile yardım toplama kampanyası gerçekleştirilmiş ve yenilikçi teknolojilerde bu donatımlar yapılmıştır.Engelsiz Oyun Parkı - 2008

Türkiye’nin ilk Engelsiz Oyun Parkı, Avrupa Birliği hibe programı ile Çankaya Belediyesi ve İtalyan Sivil Toplum Örgütü ATLHA’nın ortaklığı ve SERÇEV koordinatörlüğünde 2008 yılında hayata geçirilmiştir. Türkiye’nin ilk Engelsiz Oyun Parkı olma özelliğini taşıyan bu park büyük farkındalık oluşturmuş ve çok çeşitli yerde engelli bireyler için oyun parkları yapılmıştırÇoklu Engelliler İçin Ulusal Eğitim Sistemi Modeli Projesi – 2015-2016

Projenin özel amaçları ise okul çağındaki çoklu engel grubundaki bireylerin kaynaştırma eğitimlerinde öğretmenlere yardımcı olmak, okul çağındaki çoklu engel grubuna (fiziksel, bedensel, işitme, görme veya zihinsel engel türlerinden en az ikisine sahip olması) dahil bireylerin okullaşma oranlarının artırılmasına katkıda bulunmak, her yaştan engelli bireylerin hayat boyu öğrenme kapsamında eğitimlerinin sürdürebilmesi konusunda ebeveynlerin bilinç düzeylerini artırmak, çoklu engeli bulunan bireylerin eğitim ortamlarının yaşıtlarıyla eşit koşullara getirilmesidir.Bilinçli Aile Engelsiz Çocuk Projesi – 2013-2014

Sabancı Vakfı Toplumsal Gelişme Hibe Programları kapsamında, Çocuk Fizyoterapistleri Derneği ve Pediatrik Ortopedistler Derneğinin destekleriyle gerçekleştirilmiştir. Proje kapsamında Bitlis, Muş ve Şanlıurfa’da 6 ay boyunca aileler evlerinde ziyaret edilerek bilgilendirilmiştir.

Ulusal kanallarda yayınlanan kamu spotunun yanı sıra Şanlıurfa’da 92, Muş’ta 65, Bitlis’te 45 serebral palsili çocuk olmak üzere toplam ailelerle  birlikte 404 kişiye doğrudan ulaşılmıştır.Serebral Palsili Çocuklarda Erken Eğitim İçin Ailelerin Bilinçlendirilmesi Projesi - 2012

Projenin hedefi Ankara Kalkınma Ajansı kapsamında Ankara’nın 9 ilçesinde çoklu engele sahip bireylerin ailelerinin bilinçlendirilerek okullaşmalarına imkan sağlamaktır.

Üç ay süren proje kapsamında Ankara'nın 9 ilçesinde,  birden fazla engeli olması nedeniyle zorunlu eğitime devam edemeyen 100 Serebral Palsili çocuğa ulaşılmış ve çocukların en uygun eğitim kurumuna yerleştirilmesi sağlanmıştır.Okul Öncesi Dönemde Kaynaştırma Eğitimi Altyapısının Güçlendirilmesi Projesi – 2008 – (…)

Projenin amacı, Serebral palsili çocukların akranları ile aynı ortamda eğitim görmesine olanak sağlamak ve gelişimlerini uzman eğitimciler  aracılığı ile desteklemektir.

Projenin başlıca hedefi serebral palsili çocukların akranları ile aynı ortamda eğitim görmesine olanak sağlamak ve gelişimlerini uzman eğitimciler aracılığı ile desteklemektir. Faaliyete 2008 yılında başlanmıştır, her yıl tekrarlanan bilgilendirme konferansları ve koordinasyon toplantılarıdır.KARİYER GÜNÜ

Ankara Milli Eğitim ve METESEN ortaklığıyla yürüttüğümüz ‘Serebral Palsili Olmam Meslek Sahibi Olmama Engel Değil’ isimli projenin Kariyer Günü Ostim Konferans Salonu’nda gerçekleştirildi.SEREBRAL PALSİLİ OLMAK MESLEK SAHİBİ OLMAMA ENGEL DEĞİL KAPANIŞ KONFERANSI

Serebral Palsili Olmam Meslak Sahibi Olmama Engel Değil isimli projemizin kapanış konferansını 5 Ekim 2017 günü Ankara Demonti otelde yapacağız.MİMARİ TASARIM PROJESİ’NE ERASMUS+ DESTEĞİ

İTÜ Mimarlık Fakültesi İç Mimarlık Bölümü öğretim üyeleri ve araştırma görevlilerinden oluşan ekip “Practicing Universal Design Principles In Design Education Through a CAD-Based Game” projesi ile Avrupa Birliği’nin eğitim, gençlik ve spor alanındaki hibe programı olan ERASMUS+ Programı kapsamında desteklenmeye değer görüldü.